Duinen Scheveningen

Hollands Duin het grootste aaneengesloten duingebied van Zuid-Holland, een uitgestrekt waterrijk duin- en natuurgebied ten westen van zuidelijk Wassenaar en ten noorden van Den Haag (Scheveningen). Het is tevens waterwingebied en wordt beheerd door waterbedrijf Dunea.